CanPa Xics

El projecte de CanPa Xics sorgeix del Centre Diari Can Palet, donat al creixement del nombre d'infants que hi participen i la gran demanda existent. 

CanPa Xics és un servei de Intervenció Socioeducativa no residencial, que realitza una tasca d'educació activa, integral, intercultural, coeducativa i en valors, fora de l’horari escolar. Es vol donar resposta als nous reptes socials que sorgeixen al barri de Can Palet i a la ciutat de Terrassa.

Acollim, de dilluns a divendres a partir de les 16:45 de la tarda, al voltant de vuitanta infants d'entre 3 i 12 anys, oferint-los Reforç Escolar i Centre Obert.

A més a més també disposem de servei d'Atenció Psicoterapeutica i d'Atenció a les Famílies.